Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Frp mener Høyre-representant er inhabil – krever lovlighetskontroll etter barnehagevedtak

Frp mener Høyre-representant er inhabil – krever lovlighetskontroll etter barnehagevedtak

SKARP: Fremskrittspartiets Vidar Skarpeid undrer seg over saker der kommunestyrerepresentanter og kommune kan ha kryssende interesser. FOTO: Lars Rekaa

Etter at kommunestyret i Lyngdal vedtok å lyse ut barnehageutbyggingen og -oppgraderingen på nytt anbud, krever Fremskrittspartiets gruppe lovlighetskontroll av vedtaket fordi de mener én representant er inhabil.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
06.11.2016 kl 13:17

Partigruppa mener Høyres representant Thor Magne Hansen var inhabil da vedtaket ble gjort.

«Thor Magne Hansen er eier og styreleder i TH. Hansen & Sønn og har personlig interesse av at saken kommer opp med en ny anbudsrunde», heter det i brevet Fremskrittspartiet har sendt ordfører og rådmann.

Hele Frp-gruppa

Brevet er undertegnet alle de tre faste Frp-representantene i kommunestyret, Mikal Stene (som også er varaordfører), Siv Aavik og Vidar Skarpeid. Det er gjort siden alle krav om lovlighetskontroll må settes fram av minst tre representanter.

Saken gjelder den planlagte om- og utbyggingen av kommunale barnehager i Lyngdal. Barnehagene har behov for oppgradering, og befolkningsutviklingen i byen tilsier at det er behov for flere barnehageplasser.

Steiler over kostnader

Arkitekter som har levert skisser til en løsning, har kommet med et prisoverslag på over 40 millioner kroner, noe lokalpolitikerne har steilet over. De vil nå prøve å finne løsninger som reduserer kostnaden betydelig.

I den sammenheng er det blant annet gjort vedtak om innebærer en ny anbudsrunde. Hansen firma hadde levert anbud.

Les også:Reagerer på at barnehage-vedtaket utsettes

Ekskluderes fra nye anbud?

– Vi mener dette gjør vedtaket ulovlig. Sannsynligvis også at Hansen må ekskluderes fra å delta i en ny anbudsrunde, sier Vidar Skarpeid til Lyngdals Avis, som har tatt opp saken på vegne av Fremskrittspartiet.

Han har fått beskjed om at lederen for plan- og økonomiavdelingen i Lyngdal kommune, Karl Emil Erlandsen, har sjekket saken med fylkesmannen, som uformelt har gitt et foreløpig svar. Det går ut på at saken neppe vil ekskludere Hansen fra nye anbud, men at saken bør behandles på nytt.

– Vi kan uansett ikke drive med slikt – dette er en lei sak, ja, faktisk litt stygg, sier Skarpeid.

Etter flere år utenbys, kom han inn som vararepresentant for Fremskrittspartiet i Lyngdal ved siste kommunevalg. Han er nå fast medlem av kommunestyret.

Lover å være skarp

– Etter at jeg kom tilbake har jeg begynt å se på en del ting som skjer her, med nye øyne. Jeg kan ikke påvise noe, men undrer meg over måten en del vedtak gjøres på. Det kunne vært interessant å se resultatet av en kontrollsak, sier han.

– Jeg håper uansett ordføreren tar tak i dette. Selv er jeg klar til å være krass på Fremskrittspartiets vegne, sier Vidar Skarpeid.

Går mot ny behandling

Ordføreren vil behandle barnehagesaken på nytt kommende torsdag.

Ved siste kommunestyremøte ble spørsmålet om å kutte i den planlagte barnehageopprustningen i Lyngdal behandlet. Det er politisk enighet om at kostnadene med å bygge om og bygge ut barnehagene må ned fra over 40 millioner kroner.

Kommunestyret vedtok blant annet at saken må sendes ut på en ny anbudsrunde. Problemet med vedtaket er bare at Høyre-representanten Thor Magne Hansen deltok i avstemningen.

Som byggmester har han gitt anbud på deler av prosjektet.

Fremskrittspartiet mener Hansen var inhabil, da behandlingen kan ha gitt ham innsyn i forhold han kan dra nytte av når saken kommer ut til en ny anbudsrunde.

Jan Kristensen (H) mener løsningen er å behandle saken på nytt allerede kommende torsdag.

– Da kan Hansen vike som inhabil i behandlingen av saken. Vi kaller inn varamann som kan overta når saken kommer opp, sier Kristensen.

Ordføreren beklager at saken har dukket opp.

– Men det hender enkelte glemmer reglene for habilitet.

– Jeg vil innskjerpe representantenes ansvar for å ta opp egen habilitet i saker som kan gi interessekonflikter. Selv må jeg også skjerpe meg slik at jeg fanger opp habilitetsproblemer, sier Jan Kristensen.

Se bildet større

KLAR FOR NY BEHANDLING: Ordfører Jan Kristensen (H, i midten), mener løsningen er å behandle saken på nytt allerede kommende torsdag. FOTO: Erlend Haddeland

Thor Magne Hansen (H): Uproblematisk med ny behandling

Thor Magne Hansen har ingen problemer med at barnehagesaken behandles på nytt – med ham selv på sidelinjen.

– Jeg slutter meg til ordførerens forslag til en løsning på denne saken, sier Hansen til Lyngdals Avis.

Se bildet større

STILLES SPØRSMÅL VED HABILITETEN: Thor Magne Hansen (H) under forrige kommunestyremøte. FOTO: Erlend Haddeland

Høyre-representanten har ufrivillig havnet i sentrum for oppmerksomheten etter at han deltok i behandlingen av planene om den store barnehageopprustningen som skal gjennomføres i Lyngdal.

Saken gjaldt rådmannens forslag om økte bevilgninger på 13 millioner kroner.

Fremskrittspartiets gruppe i kommunestyret har bedt om lovlighetskontroll av vedtaket, siden Hansens byggmesterfirma har gitt anbud på arbeidene med barnehagene.

Ordfører Jan Kristensen har foreslått at saken behandles på nytt på kommunestyremøtet som skal gjennomføres torsdag. Og at Hansen da fratrer som inhabil.

– Jeg har ingen vansker med det. Men jeg vil på det sterkeste avvise at denne saken har gitt meg innsyn i informasjon som de andre anbyderne ikke har. Men Fremskrittspartiet må jo få lov til å kreve lovlighetskontroll av habiliteten min, sier Hansen.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!