Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Flytter til Farsund - stemte mot lensmannskontor i Lyngdal

Flytter til Farsund - stemte mot lensmannskontor i Lyngdal

ALENE: Arild Tobiassen ble alene om å forsvare lensmannskontoret i Farsund på bekostning av Lyngdal. Roar Lindland (til venstre) og Kirsten Nodeland (alle tre representerer Høyre) støttet uttalelsen sammen med resten av kommunestyret. FOTO: Lars Rekaa

Arild Tobiassen skal flytte til Farsund og stemte mot forslaget til uttalelsen om at lensmannskontoret må bli i Lyngdal, da saken var oppe i kommunestyret.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.11.2016 kl 10:54

Lyngdal kommunestyre behandlet torsdag et forslag til uttalelse om politireformen. Ikke uventet stemte flertallet for en uttalelse om at Lyngdal må beholde lensmannskontoret.

Ledelsen i Agder politidistrikt har gjort det klart at det bare er aktuelt med ett lensmannskontor i framtida – enten i Lyngdal eller Farsund. Og politiet ønsker Farsund.

Ordføreren

Ordfører Jan Kristensen (H) hadde ført i pennen et forslag til uttalelse i saken – et forslag som flere representanter roste ham for.

Uttalelsen har form av en argumentsamling.

Over 11 punkter slår uttalen fast årsaken til at Lyngdal lensmannskontor bør opprettholdes.

Som første punkt nevnes den strategiske og sentrale nærheten til E39. Neste punkt slår fast Lyngdals sentrale beliggenhet både til Farsund og Lista og de indre bygder. Uttalelsen viser også til den kraftige befolkningsveksten i Lyngdal, de mange barn og ungdommer i kommunen – også flyktning og asylsøkere – og at Lyngdal er størst på handel og reiseliv i regionen.

Videre nevner uttalelsen reisevei for publikum og det store antallet saker. Også at Lyngdal i dag har flest sivil- og straffesaker i regionen er et argument. Det er også responstiden ved trafikkulykker og til store befolkningskonsetrasjoner. her nevnes spesielt Handelsparken på Rom som daglig har mellom 8000 og 10 000 besøkende. Lyngdal er også etablert som sete for driftsenhet Vest i politidistriktet.

Også den nære kontakten med kommunens organer nevnes som et argument.

Listen avsluttes med at Lyngdal lensmannskontor i dag også utsteder pass til innbyggerne i et stort omland.

Stemte mot

Etter at ordføreren hadde redegjort for uttalelsen, ba Arild Tobiassen (H) om ordet. Han sa at dette var det siste kommunestyret for ham, siden han er i ferd med å flytte til Farsund.

– Jeg kunne gått for to lensmannskontorer, men ikke for at bare Lyngdal skal beholde sitt. Jeg synes vi skal ha et godt forhold til naboen, og det vil ikke dette forslaget føre til, sa han.

Og da saken kom opp, stemte han som eneste representant mot forslaget til uttalelse.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!