Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Leserinnlegg

Økonomiske verdier veier tydeligvis tyngre enn menneskelige verdier i jakten på en ny E-39-korridor

Økonomiske verdier veier tydeligvis tyngre enn menneskelige verdier i jakten på en ny E-39-korridor

FOTO: Erlend Haddeland (illustrasjonsfoto)

Betraktninger rundt bygging av E-39 opp Høylandsdalen eller Dragedalen, skriver Eivind Kvinlaug, naturbruker og fremtidig gårdbruker på Hægeland i Dragedalen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.02.2016 kl 15:16

Jeg leser at Vegvesenet nå har bestemt seg for enten en korridor opp Høylandsdalen eller Dragedalen. Korridorene som ville påvirket mennesker og vilt i minst grad er fjernet fra de videre planene.

Økonomiske verdier veier tydeligvis tyngre enn menneskelige verdier i jakten på en ny E-39-korridor.

Tilknytningen til stedet vi kommer fra opplever jeg at står enormt sterkt blant dalbefolkningen.

Folks livsverk står i fare for å bli rasert om planene som nå er kommet frem, blir realisert.

Det er ikke bare å flytte og starte opp en annen plass slik mange utenforstående tror. Det ligger hundretusenvis av arbeidstimer bak de fantastiske gårdene og kulturlandskapene i dalene.

Å viske disse bort med et pennestrøk, er for meg utrolig trist.

Les også: 20 mulige E39-traséer har blitt til 3

Alternativet som fulgte dagens E-39 rute langs Iddelandsvannet er borte. Dette alternativet var det desidert beste med tanke på hensynet til både berørte og vilt. Trekkrutene for hjort og elg ville ikke blitt berørt mer enn de allerede er, naturinngrepene fra Statens Vegvesen ville blitt holdt til et minimum på denne strekningen og lite dyrkamark ville gått tapt.

Hvorfor er dette alternativet borte? Eventuelt hvor mye mer ville det kostet å legge veien langs Iddelandsvannet?

En ting som er sikkert, er at man ville spart grunneiere og samfunnet i form av skattbar inntekt for tapte jakt- og jordbruksinntekter. Bare elg og hjorteressursen som sokner til de to dalførene (Dragedalen Viltlag) genererer årlig en kjøttverdi på tett under en halv million! (hjorteviltregisteret, 2015) Verdien på beite og dyrkamarka er uvurderlig.

Markedet for å selge naturopplevelser som jakt, fiske og naturveiledning er stadig økende, og området her er midt i blinken for slike aktiviteter. Samt har du de verdiene man ikke kan sette en prislapp på. Vi som bor i dalene trenger ikke sette oss i bilen å kjøre til naturopplevelsene, vi har dem rett utenfor husdøra, enn så lenge.

Ved å legge en firefelts motorvei opp en av disse dalene vil man sette alle disse verdiene i fare. Når jeg ser de nye planene, er det ikke lagt inn tunnel i noen av dalførene. I Dragedalen er to av de mest brukte vilttrekkene fra nord til sør fullstendig avskåret. Hva tenker Statens Vegvesen å gjøre med dette? Blir det viltovergang?

Viltoverganger fungerer ikke, viltet oppfatter det som noe unaturlig og vil ikke bruke det. Et eksempel på dette er en viltovergang som ble satt i 2005 i Råde kommune på Østlandet. Her satte kommunen opp viltkamera for å dokumenter hvor mange elg som brukte overgangen. I løpet av 7 måneder hadde det kun passert 2 elg.

Trekkrutene er livsviktige for elg og hjort for å opprettholde en god genflyt i mellom bestandene. Om ikke viltet finner en annen rute, økes risikoen for innavl og en allerede dårlig elgbestand får det enda tøffere.

Det man vet fungerer, er tunneloverganger.

Her opprettholdes trekket slik det alltid har vært, og viltet blir tryggere på å bevege seg over. Flere av dagens vilttrekk går direkte over en tunnel. Ny firefelts motorvei bør vi ha, men ikke på bekostning av alt annet.

Jeg tror det er lurere å investere nok penger nå til en skikkelig vei som ødelegger minst mulig, enn å betale dyrt i all fremtid for feil man gjør nå.

Som for eksempel dagens E39, som ble åpnet for mindre enn 10 år siden.

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!