Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Debattinnlegg fra Rolf Ytterdahl: – De siste dagers innlegg i helsehus-saken har klart å provosere meg

Debattinnlegg fra Rolf Ytterdahl: – De siste dagers innlegg i helsehus-saken har klart å provosere meg

ØNSKER SEG TIL ROM: – Bygg ut Lyngdalsheimen der den ligger i dag, og utnytt de deler av byggene som kan nyttes til flere leiligheter og lag et flott sted for våre eldre og pleietrengende, mener Rolf Ytterdahl. FOTO: Erlend Haddeland

Tidligere Høyre-politiker Rolf Ytterdahl er provosert av helsehus-debatten, Lyngdalsmodellen og at saken ønskes gjenopptatt.

Tekst:

Publisert:

Debattinnlegg: Som tidligere leder av Hovedutvalget for miljø, plan og drift og engasjert høyremann, har jeg fulgt med i debatten fra sidelinja. Det er som regel lettest og komme med sleivspark fra den siden. De siste dagers innlegg i Lister og Lyngdals Avis har klart å provosere meg.

Debattinnlegg fra Arnfinn Havås (H): Eldreomsorg eller business

At dagens kommunestyre har valgt å gå for den såkalte Lyngdalsmodellen igjen, er bare utrolig. Lyngdalsmodellen var en gjennomføringsmåte som en representant fra Universitetet i Agder (UiA) og Lyngdal kommune utarbeidet, og tanken var at UiA skulle bidra med midler og kompetanse, slik at det ble utviklet en måte å kjøpe – gjennomføre et byggeprosjekt, der det skulle være stor brukerdeltakelse og god styring av økonomi.

Se bildet større

Rolf Ytterdahl.

Kommunen satte kriterier for at de skulle kjøpe et stykk bygg med gitte rom. Anbydere la inn tilbud på påslagsprosent på dette innenfor en kostnadsramme. Dette medfører at hovedentreprenør ikke kan tape penger, og hvis de kommer under kostnadsrammen, skulle mellomlegget deles mellom entreprenør og kommunen.

Jeg var selv i den første komiteen som jobbet med saken og hadde et åpent sinn mot de store vyer som denne modellen skulle være. Vi ble tutet ørene fulle med at det var ingenting i kontrakten eller annet som skulle hindre oss i å hoppe av når som helst.

På første møte inne på UiA fikk vi kontrabeskjed av Ø. Meland: UIA hadde ikke økonomiske midler, ei heller den fagpersonen som var skissert, han var ansatt 25 prosent hos entreprenøren som ble valgt. Resultatet ble at det gikk med mange ekstra millioner til dette.

Ser i referat fra et kommunestyremøte at representanten Siv Aavik fra Frp utaler at det er selvfølgelig mulig å hoppe av den nå pågående prosessen med Helsehuset. Hvordan kan det da ha seg at rådmannen ikke kan bryte kontrakten med entreprenøren når forutsetning for bygget er totalt endret? Nei, er nok redd bordet fanger.

Det var plutselig ikke noe problem å sende de nye barnehagene ut på ny anbudsrunde enda en gang, men det var en annen entrepriseform.

La det være helt klart at jeg ikke kritiserer valgte entreprenør, verken i skolesaken eller helsehussaken. De har kun gitt inn anbud etter de kriterier som er lagt fra Lyngdal kommune og har gjort alt riktig.

Lyngdal kommune gikk i utgangspunktet inn for å bygge ut på eksisterende bygningsmasse på Rom med en kostnadsramme 70 millioner kroner hvis jeg ikke husker feil i farten. Kruse Smith AS vant anbudsrunden i konkurranse med andre. Så langt alt vel og bra.

Da det kom innspill om andre løsninger og tomtealternativer, måtte hele saken endres. Nå var det ikke bare tilbygg, men total flytting av Lyngdalsheimen og bygging av Helsehus. Tomtevalg stod mellom Rom, Bergesletta og Steintomta. Kommunen valgte Steintomta, til tross for flommen for mindre enn et år siden. Rådmannen stod fast på entreprenøren pga. kontraktsformen, mens de andre anbyderne vurderer overprøving av dette. Selvfølgelig gikk kostnadsrammen rett til værs, Nå var det snakk om 450 millioner og en masse løse tråder om veikryss, bunnforhold og vann. Alt haster for husbanken skal legge ned støtteordningen som vil gi kommunen ca. 180 millioner kroner i støtte.

Heldigvis valgte kommunen å få vurdert bunnforholdene og engasjert konsulentfirmaet Rambøll til å gjøre dette.

De som trekker Rambølls kompetanse i tvil, bør sjekke hva disse står for. De kan jo begynne med å sjekke på Proff.no.

Mine over 40 år i bygningsbransjen med kontakt med mange konsulentfirmaer tviler i hvert fall ikke. Rambølls konklusjon, uten å dra frem detaljer, var at det var forbundet med store usikkerhetsfaktorer å pæle tomta og de frarådet å gjennomføre prosjektet. Dette tok kommunestyret til seg og gikk med minst mulig flertall inn for en utbygging på Rom der det vil være mer økonomisk trygt å gjennomføre prosjektet.

Takk til de unges representant som fikk Johan Ekeland (Ap) til å snu.

Se video: Derfor skiftet Johan Ekeland mening i helsehussaken

Elin Kvellands innlegg var meget bra, og Havås' harselering med å skyte seg i foten det motsatt.

Elin Kvelland (Sp): Spør seg om motivene og timingen fra Vekst i Lyngdal
Arnfinn Havås (H): Eldreomsorg eller business

Det er vel meget begrenset hvor mange av de som er på Heimen som kan ta seg en shoppetur på byen, uten å ha pleier med seg.

Går ut fra at Heimen har oversikt over hvor mange ganger ansatte har hatt tid til å gå bort på Hey Honey eller Lyngdal Inn med de eldre. Tror neppe det blir flere som kan gå på Megakafeen.

Utsikt til elva får de med Rom den veien, ellers blir det når elva flommer over. På Heimen er det i dag tilknyttet frisør, fysio-/ergoterapaut, lege og den kommunale hørselsspesialisten. Skal alt annet også flyttes dit? I tilfelle vil virkelig sentrum lide, for du kan ikke parkere ved rådhuset, spasere til Steintomta og shoppe i sentrum samtidig.

Ifølge næringssjef Lohr er det spørsmål om flytting av sentrum fra Alleen til Rom.

Les også: Undres over manglende Alleen-engasjement

I henhold til tidligere reguleringsplan for Lyngdal, har Lyngdal kommune definert to sentrum i Lyngdal Alleen og Rom. Det er også grunnen til at Lyngdal fikk lov å bygge ut Handlesparken, ellers hadde den ikke blitt etablert pga statlig føringer. Hvor ser Lohr for seg sentrum når vi slår oss sammen med Audnedal?

Representanten Kirsti Tønnessen fra Høyre uttalte at hun så på saken som kommunestyrerepresentant, ikke butikkeier. Fantastisk!

Som representant i kommunestyret skal du se på fellesskapet, ikke egne interesser.

Hvis Lohr mener at handelsstanden burde på banen, burde han manet de frem under saksbehandlingen, ikke komme luntende bak i etterpåklokskapens lys.

Det siste som kom frem på nettet på søndag var at Lølands tallknusere hadde sett på dette igjen, og kommet til at kommunen kunne spare penger.

Les også: Det kan gå mot ny behandling i helsehus-saken

For en tomtepris på 27 millioner og 19 millioner, totalt 46 millioner, skulle Løland pæle området, planere, lage veikryss, lage park ned til elva og sørge for vann og kloakk.

Det er ikke fremkommet hvem som er tallknuserne, men det kommer vel kanskje etter hvert med skriftlige juridiske garantier. Jeg skjønner ikke hvordan man komme til slikt tall, riktignok ser jeg at det er mye å gå på kjøpesummen, for området er et regulert landbruks-, natur- og friluftsområde, og verdien tilsvarer det, pluss verdien av de stein som ligger der.

Det er langt fra 27 millioner kroner.

Området har en begrensning i 100 metersbeltet fra elva, og Lølands tidligere planer har blitt stoppet av denne begrensningen. Selvfølgelig gjelder samme krav Lyngdal Kommune. Hvordan sparer kommunen penger for et tomtekjøp til 46 mill når tomtekostnaden på Rom er 14 millioner??

Ordfører applauderer og ser for seg at saken kan tas opp igjen. Ærlig talt, ordfører, jeg vet du gikk til valg for å løse saken for Løland, så det kom ikke som en bombe. Dette hemmelighetskremmeriet og lukkede møter har i mine øyne ikke gagnet saken.

Bygg ut Lyngdalsheimen der den ligger i dag, og utnytt de deler av byggene som kan nyttes til flere leiligheter og lag et flott sted for våre eldre og pleietrengende.

De av oss som er så pigge når vi blir gamle at vi klarer å gå på byen, kommer ikke inn på Heimen allikevel. Fortsett og hold eiendomsskatten på en armlengdes avstand.

Hilsen
Rolf Ytterdahl, samfunnsengasjert, tidligere høyremann

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!